Eerste editie SpreekSmakelijk een groot succes

Pakweg vijftig inwoners schoven donderdag aan voor de eerste SpreekSmakelijk in Asperen. De nog in oprichting zijnde stichting SpreekSmakelijk spreekt dan ook van een succes. De initiatiefnemers hebben als doelstelling om eenzame dorpsbewoners en mensen die krap bij kas zitten één keer per week een gratis maaltijd aan te bieden onder de noemer 'SpreekSmakelijk'. Door mensen met elkaar in verbinding te brengen en daarmee de sociale cohesie te vergroten binnen het stadje hoopt de stichting een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Asperen. Op de eerste avond meldden zich in totaal vijftig inwoners voor de maaltijd. Daarbij moet aangetekend worden dat de initiatiefnemers voor de eerste keer ook alle vrijwilligers die een steentje bijdragen aan het project, hebben uitgenodigd. De stichting kan overigens nog wel wat vrijwilligers gebruiken die kunnen assisteren bij het bereiden en opdienen van de maaltijd. Voor meer informatie over vervoer of diëten: spreeksmakelijk@outlook.com of 06-10957094. Bron: HetKontakt Leerdam