Bestuurswissel

Corrie Temminck heeft aangegeven na ruim 4 jaar te stoppen haar functie in het bestuur van SpreekSmakelijk. We willen haar van harte bedanken voor haar geweldige inzet voor het bestuur en voor haar team van SpreekSmakelijk. Ze heeft er veel tijd in geïnvesteerd en dat wordt gewaardeerd.

De vrijgekomen functie in het bestuur zal worden opgevuld door Arthur Tuyt.