Hoe het begon

In de zomer van 2015 heeft een aantal inwoners van Asperen het initiatief opgevat om een activiteit op te zetten waarmee de leefbaarheid en sociale cohesie binnen Asperen zou worden gestimuleerd. Dit initiatief is vervolgens uitgewerkt in een concreet plan om vanaf januari 2016 op wekelijkse basis een gezamenlijke, warme maaltijd te organiseren. Alle inwoners uit Asperen en omgeving zijn welkom, in het bijzonder zij die zich eenzaam voelen en/of het fijn vinden om anderen te ontmoeten.

De initiatiefnemers vinden het heel belangrijk dat de activiteit voor iedereen toegankelijk is en dat de drempel om te komen zo laag mogelijk is. Daarom is de wekelijkse maaltijd gratis en vindt deze plaats in het dorpshuis van Asperen.

De voormalige gemeente Lingewaal vond het een goed initiatief en ondersteunde het daarom met een eenmalige subsidie om het project op te starten.

Op donderdag 7 januari 2016 is de eerste maaltijd geweest. Sindsdien komen er wekelijks ongeveer 40 bezoekers. Half april 2016, toen duidelijk werd dat het initiatief een bestendig karakter had,  is het project omgezet in een stichting.