Buurt BBQ

In de zomer van 2019 heeft SpreekSmakelijk voor de eerste keer een buurt BBQ gehouden. Rotary Club Leerdam heeft als partner van onze stichting de organisatie en financiering van deze BBQ op zich genomen. We willen deze BBQ laten uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend evenement.

Bron: Weekblad West Betuwe