Bestuur

Bestuursleden

Mevr. H.M.J. van Dijk – Hakkert (voorzitter)

Mevr. C. Van Luttikhuizen – Metselaar (secretaris)

Dhr. K.H. Huijsman (penningmeester)

Dhr. A Tuyt (algemeen lid)

Dhr. G. De Man (algemeen lid)

Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers zijn allemaal onbezoldigd en ontvangen geen (financiële of materiële) beloning of salaris voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten.